Digi Access Booking

Nämä Online-vuokrauksen yleiset käyttöehdot (jatkossa ”Ehdot”) määrittävät MainosLähde Oy:n tarjoaman Digi Access Booking -palvelun (jatkossa ”Palvelu”) käyttöä.

Digi Access Booking (jatkossa ”Palvelunvälittäjä”) ylläpitämä sekä kumppaneiden tarjoama Palvelu välittää eri alojen vuokrapalveluja ja saattaa vuokralleantajat ja vuokralleottajat yhteen.

Ilmoittajat (jatkossa ”Vuokralleantaja”) voivat jättää Palvelun kautta kohteitaan vuokralle ja vuokraajat (jatkossa ”Vuokralleottaja”) voivat vuokrata kohteita Palvelun kautta. Vuokralleottajat saavat lisäksi ID tunnuksen kulunvalvontaa varten, jonka toimittaa kyseistä palvelua tarjoava kumppani. Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja voivat olla niin yksityinen henkilö kuin yritys.

Vuokralleantajasta ja Vuokralleottajasta yhdessä puhuttaessa sekä yleisesti dabooking.fi -sivustoa käyttävästä tahosta käytetään jatkossa nimitystä ”Käyttäjä” tai ”Käyttäjät”.

Käyttämällä ja tarjoamalla Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä Ehdot itseään oikeudellisesti sitovaksi. Hyväksymällä nämä Ehdot, Käyttäjä hyväksyy myös MainosLähde Oy:n ja Palvelun yhteyskumppaneiden käyttöehdot, tietosuojakäytännöt sekä sitoutuu noudattamaan myös muita Palvelua koskevia ohjeita ja sääntöjä. 


KÄYTTÄJIÄ KOSKEVAT EHDOT

1. Yleistä

Palvelunvälittäjä toimii tiedon välittäjänä Käyttäjien välillä. Palvelunvälittäjä ei ole vuokraustapahtuman osapuoli eikä vastaa Palvelussa olevista ilmoituksista.

Palvelussa voi olla maksullisia tai maksuttomia ilmoituksia, joissa varaaminen ja maksaminen on mahdollista hoitaa Palvelun ulkopuolella. Palvelussa voi myös näkyä ilmoituksia, jotka sijaitsevat toisessa palvelussa ja joita ainoastaan näytetään Palvelussa. Tällaisten ilmoitusten yhteydessä on aina tieto, mistä palvelusta ilmoitusta näytetään ja missä palvelussa sen varaaminen tapahtuu.

Palvelun maksujenvälityksen toteuttaa aina oletuksena Stripe Online-palvelu (jatkossa ”Maksujenvälittäjä”) yhteistyössä pankkien ja luottolaitosten kanssa. Maksujenvälittäjä toimii 32 eri maassa ja kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattua. Kaikki Nettimaksulliset kohteet maksetaan maksujenvälittäjän kautta joko pankin verkkomaksupainikkeella tai korttimaksulla. Palvelunvälittäjä ei ole maksutapahtuman osapuoli eikä vastaa maksujen välityksestä.

Näitä Ehtoja täydentää tai tarkentaa Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä Palvelussa sovitut tarkentavat erityisehdot. Käyttäjät eivät saa asettaa sellaisia tarkentavia erityisehtoja, jotka ovat ristiriidassa MainosLähde Oy:n käyttöehtojen, näiden Ehtojen tai muissa Palvelussa olevien ohjeiden tai sääntöjen tai lainsäädännön, säännösten tai yleisesti hyväksyttyjen menettelytapojen tai ohjeistusten kanssa.

Palvelunvälittäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä Ehtoja. Käyttämällä Palvelua muutosten jälkeen Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään oikeudellisesti sitoviksi. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä vakuuttaa toimivansa näiden Ehtojen, kulloinkin sovellettavan lain ja hyvän tavan mukaisesti. Tällöin Palvelunvälittäjän ja Käyttäjän välille syntyy näiden Ehtojen mukainen sopimus.

Käyttäjä on vähintään 18-vuotias, tai hänellä on huoltajan lupa käyttää Palvelua, ja hän on oikeustoimikelpoinen. Mikäli Käyttäjä ei noudata näitä Ehtoja, Palvelunvälittäjä voi mitätöidä Käyttäjän käyttäjätunnuksen. Palvelunvälittäjä voi pysyvästi tai väliaikaisesti lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen Palvelunvälittäjän omaan harkintaan perustuen, etukäteen siitä ilmoittamatta.

2. Käyttäjätunnuksen luominen

Käyttäjä voi selata Palvelua rekisteröitymättä. Jotta Käyttäjä voi vuokrata kohteita ja/tai jättää vuokrailmoituksen, tulee tämän rekisteröityä varauksen yhteydessä Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröityminen Palveluun on ilmaista.

Käyttäjät ovat yksinomaisesti vastuussa kaikesta käyttäjätunnusten kautta suoritetusta toiminnasta sekä salasanan turvallisesta käytöstä, ylläpidosta ja salassapidosta. Mikäli Käyttäjä huomaa, että joku muu on käyttänyt Käyttäjän käyttäjätunnuksia ilman Käyttäjän lupaa, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta Palvelunvälittäjän asiakaspalveluun sähköpostitse tekninentuki@mainoslahde.fi.

3. Miten Palvelu toimii

Käyttäjä voi rekisteröityä Palveluun tai vuokrata kohteet, jotka kohteiden ja palveluntarjoajalla on esillä/tarjolla. Käyttäjä saa kulunhallintaan ID tunnuksen ja mobiililaitteen kautta hallittavan hallintanäkymän maksusuorituksensa jälkeen. ID tunnus ja oven avauksen hallintanäkymä lähetetään sähköpostitse käyttäjälle. Käyttäjä pääsee ID tunnuksellaan vuokraamaansa tilaan määritettynä aikajaksona. 

3.1. Tekninen tuki

Palvelunvälittäjä tarjoaa Käyttäjälle teknistä tukea Palvelun käyttöön liittyvissä asioissa veloituksetta osoitteessa support@dabooking.fi. Toimittajalla on oikeus periä tukipalveluistaan kulloisenkin hinnastonsa mukainen veloitus. Maksullisista palveluista kerrotaan kuitenkin aina etukäteen.

4. Varauskalenteri

Varauskalenterissa ilmoitetaan milloin ja mitkä kohteet ovat mahdollista varata halutun ajankohdan aikana. Varauskalenterissa on myös valitun kohteen tiedot ja kuvat.

5. Varaaminen ja maksaminen

Vuokralleottajan tekemästä varauspyynnöstä tulee ilmoitus Vuokralleantajan sähköpostiin sekä Palveluun. Vuokralleantaja voi hyväksyä tai hylätä varauspyynnön. Mikäli Vuokralleantaja hylkää varauspyynnön tai ei vastaa siihen määritetyn ajan kuluessa sen saapumisesta, varauspyyntö raukeaa. Tämän aikarajoituksen ilmoittamisesta vastaa Vuokralleantaja. Kun Vuokralleantaja hyväksyy varauspyynnön, tulee Vuokralleottajan maksaa vuokra kokonaisuudessaan. Vuokralleottajan maksettua vuokra kokonaisuudessaan, vahvistuu varaus ja sekä Vuokralleottaja että Vuokralleantaja saavat varausvahvistuksen sekä kulunvalvonnan ID tiedot ja ohjeet sähköpostiin.

(Tietyissä ratkaisuissa Vuokralleottaja voi halutessaan maksaa vuokran useammassa kuin yhdessä erässä. Useammassa erässä maksettaessa veloitetaan palvelumaksu ja tietyn määräinen prosenttiosuus vuokrasta. Ensimmäisen erän jälkeisten erien viimeinen maksupäivä riippuu varauksen peruutusehdosta. Jos Vuokralleottaja ei maksa jälkimmäisiä eriä määräaikaan mennessä, katsotaan varaus Vuokralleottajan perumaksi. Tarkemmat tiedot erissä maksamisesta, sen edellytyksistä ja siihen soveltuvista maksuista ilmenevät maksupalveluntarjoajan kautta.)

Vuokralleottaja maksaa Vuokralleantajan määrittelemän vuokrahinnan, Vuokralleantajan mahdollisesti määrittelemän vakuusmaksun sekä Palvelunvälittäjän palvelumaksun. Kaikki maksut, niiden määrät ja perusteet ilmenevät maksupalveluntarjoajan kautta.

5.1. Transaktiomaksu

Transaktiomaksulla tarkoitetaan Palvelunvälittäjän Käyttäjältä perimää provisiota Palvelun kautta kulkevista oikeustoimista. Provisio määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

6. Peruuttaminen

Vuokralleottaja voi peruuttaa vahvistetun varauksen Vuokralleantajan peruutusehtojen mukaan. Yleinen peruuttaminen tapahtuu ottamalla suoraan yhteyttä Vuokralleantajan asiakaspalveluun. Palvelunvälittäjä ei vastaa peruutuksista tai niihin liittyvistä yhteydenpidoista tai ehdoista.

7. Vuokralleottajan oikeudet ja vastuut

Vuokralleottaja sitoutuu käyttäjätunnuksen luomisen yhteydessä antamaan Palveluun totuudenmukaiset, tarkat ja riittävän laajat tiedot. Vuokralleottaja sitoutuu myös siihen, että kaikki sen myöhemminkin Palveluun antamat tiedot ovat oikeita, riittäviä, tarkkoja ja ajantasaisia. Vuokralleottaja ”Käyttäjä” sitoutuu päivittämään Palveluun ilmoittamiaan tietoja koskevat muutokset varaustilanteessa.

Vuokralleottaja vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on tarvittavat mahdollisuudet ja oikeudet vuokrata valitsemansa kohde. Vuokralleottajan tulee huolehtia ja kohdella vuokraamaansa kohdetta kuin se olisi hänen omansa. Vuokralleottaja huolehtii ja vastaa kohteesta vuokra-ajan ajan. Vuokralleottajan on aina noudatettava Vuokralleantajan ohjeistuksia kohteen käytön ja palautuksen osalta.

7. Palvelun liittäminen osaksi Käyttäjän tietojärjestelmiä

Palvelu on myös liitettävissä osaksi Käyttäjän muita tietojärjestelmiä. Käyttäjä käyttää Palvelua ja liittää Palvelun osaksi omia tietojärjestelmiään omalla vastuullaan. Käyttäjä vastaa liittämisestä aiheutuvista kustannuksista, ylläpitomaksuista ja häiriötekijöiden korjauskustannuksista.

Käyttäjä vastaa tilaamiensa lisäominaisuuksien oikeudellisuudesta. Kaikki tilatut lisäominaisuudet, muutokset ja toiminnat tehdään Palveluun Palvelunvälittäjän omalla vastuulla.

Käyttäjä on aina velvollinen tutustumaan Palvelunvälittäjän palveluun ja toimintaan. Testaamaan Palvelun toimintoja omassa käytössään ja soveltuvuuden omiin tietojärjestelmiinsä.
Varmistamaan Maksunvälittäjien toiminnan ja rahaliikenteen sekä testiostoksin varmistamaan maksuliikenteen toimivuudesta. Ilmoittamaan havaitusta viasta välittömästi Palveluinvälittäjälle kirjallisena.

8. Palvelun maksaminen ja palvelumaksu

Nettimaksulliset kohteet varataan Palvelun kautta ja maksetaan Palvelussa olevan Maksujenvälittäjän kautta.

Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy maksuehdot ja sitoutuu käyttämään ainoastaan Palvelun kautta käytössä olevia maksutapoja. Kaikki Palvelun kautta hoidetut maksut talletetaan asiakastilille. Käyttäjä hyväksyy, että kaikkia niitä maksuja, joita Palvelunvälittäjä vastaanottaa tältä, pidetään samanlaisina kuin ne olisi suoritettu Käyttäjältä suoraan toiselle. Käyttäjille osoitetut suoritukset tilitetään kullekin tilitysosapuolelle Palvelunvälittäjän ilmoittamien tietojen perusteella. Palvelunvälittäjän vastuulla on ilmoittaa Maksujenvälittäjälle vuokrausta koskevat tiedot.

9. Verkkopankkien verkkomaksupainikkeet

Vuokralleottaja voi maksaa vuokrauskohteen minkä tahansa suomalaisen pankin verkkomaksupainikkeen kautta omilla pankkitunnuksillaan.

10. Korttimaksut (Visa, Visa Electron, MasterCard ja Business Eurocard)

Korttimaksamisesta Palvelussamme huolehtii valittu Maksujenvälittäjä. Maksutapahtuman aikana maksukorttitietoja käsitellään aina suojatussa verkkoyhteydessä. Korttinumeroita ei tallenneta Palvelunvälittäjän tai Maksujenvälittäjän tietojärjestelmiin, vaan ne käsitellään teknisen maksupalveluntuottajan toimesta.

11. Varauksen maksaminen, palvelumaksu ja mahdolliset maksujen palautukset

Varaus vahvistuu maksusuorituksella. Maksun voi suorittaa Vuokralleantajan annettujen maksuehtojen mukaan. Maksun yhteydessä veloitetaan Palvelunvälittäjän palvelumaksu. Suoritettu maksu säilytetään Maksujenvälittäjän asiakastilillä, kunnes se vapautetaan tilitettäväksi Vuokralleantajalle. Vuokralleantaja saa suoritetun maksun Maksunvälittäjän ehtojen mukaisesti. Mikäli jompikumpi osapuoli peruuttaa vahvistetun varauksen, vuokraehtojen mukaiset mahdolliset palautukset hyvitetään Vuokralleantajan käyttämän ehtojen ja maksutavan mukaisesti.KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VASTUUT

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain niihin tarkoituksiin, jotka ovat sallittuja MainosLähde Oy:n ja Palvelunvälittäjän käyttöehdoissa, näissä Ehdoissa, muissa Palvelussa tai varausjärjestelmämoottorina olevassa ehdoissa ja ohjeissa, tai säännöissä sekä lainsäädännössä, säännöksissä tai yleisesti hyväksytyissä menettelytavoissa tai ohjeistuksissa, tai Vuokralleantajana Vuokralleantajia koskevissa ehdoissa.

Palvelunvälittäjällä on oikeus sulkea Käyttäjän käyttäjätunnus Käyttäjän toimiessa MainosLähde Oy:n käyttöehtojen, näiden Ehtojen, muiden Palvelussa olevien ohjeiden tai sääntöjen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjätunnus voidaan sulkea myös, mikäli Käyttäjä ei ole maksanut Palvelusta yli viiteen (5) kuukauteen.

Käyttäjä on vastuussa viranomaisille suoritettavista omaan vuokraustoimintaansa liittyvistä tiedonannoista, kuten myös veroista ja veroluonteisista maksuista sekä muista maksuista, joita edellytetään kulloinkin voimassa olevassa ja asiaan soveltuvassa lainsäädännössä.

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Koko Palvelu sellaisenaan muodostaa tietokannan ja on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Käyttäjä voi käyttää suojattua materiaalia omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Palvelunvälittäjän nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelussa olevaa materiaalia.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää automaattisia järjestelmiä eri kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä tai saattaa niitä yleisön saataville ilman Palvelunvälittäjän etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Käyttäjän aina mainittava tekijä tai muun oikeudenhaltijan nimi. Käyttäjä ei saa Palvelussa välittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa.

Käyttäjä ei saa tällä sopimuksella mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua MainosLähde Oy:n käyttöehtojen ja näiden Ehtojen mukaisesti. Palvelunvälittäjällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Ehtoja ja muutokset tulevat voimaan heti. Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot käyttäessään Palvelua.

Käyttäjä luovuttaa Palvelunvälittäjälle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa aineistoon. Palvelunvälittäjällä on oikeus, muttei velvollisuutta luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muokata Palvelun sisältämää aineistoa harkintansa mukaan. Käyttäjällä säilyy Palvelunvälittäjästä riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa aineistoon.

Palvelussa saattaa olla linkkejä myös muille verkkosivustoille. Käyttäjä vierailee kolmansien osapuolten verkkosivustoilla omalla vastuulla.

Käyttäjä vastaa vaihtoehtoisista kulunhallinnan keinoista ja asiakaspalvelun tarjoamisesta siihen, mikäli Palvelun kulunhallinnassa ilmaantuu yhteys- tai toiminnan ongelmia. Vaihtoehtoiset kulunhallinnan ratkaisut esitetään Palvelun käyttöönottamiksen yhteydessä. 

Palvelussa toimitaan reilujen pelisääntöjen mukaan ja menettelyissä otetaan huomioon molempien sopijaosapuolten näkemykset. Vuorovaikutuksen turvaamiseksi Käyttäjät huolehtivat siitä, että heidän yhteystietonsa ovat ajan tasalla. Käyttäjä ”Vuokralleantaja” vastaa kulunhallinnan varmuudesta, vaihtoehdoista ja tiedonannosta. Käyttäjällä on myös vastuu ilmoittaa sekä tarjota vaihtoehtoiset kulunhallinnan ratkaisut ongelmatilanteissa. Ongelmatilanteita ovat esimerkiksi kulunhallinnan tietokatkokset, kulunhallinnan Internet yhteydet, sähkökatkot ja jos Integraatioiden toiminnallisuuksissa on ongelmaa tai väliaikainen toimimattomuus.    

PALVELUNVÄLITTÄJÄN OIKEUDET JA VASTUUNRAJOITUS

Kohteeseen liittyvä vuokraussopimus syntyy ainoastaan Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välille. Palvelunvälittäjä ei ole vuokraussopimuksen osapuoli. Palvelunvälittäjä ei vastaa Käyttäjien tekemistä maksusuorituksista tai tekemisistä Palvelussa tai muuten. Palvelunvälittäjä ei ole korvausvelvollinen mahdollisista vahingoista, tapaturmista tai rikoksista, jotka tapahtuvat vuokra-aikana. Palvelunvälittäjä ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät Palveluun, sen käyttämiseen tai sen välityksellä saatavilla olevaan tietoon tai ilmoituksiin.

Palvelunvälittäjä ei vastaa Käyttäjien mahdollisesti suorittamatta jättämistä maksuista, Käyttäjien välisistä sopimuksista tai niiden sisällöistä, Käyttäjien verotuksesta tai kohteiden vakuutuksista. Käyttäjä on yksinomaan itse vastuussa kaikista MainosLähde Oy:n käyttöehtojen ja näiden Ehtojen ja Vuokralleantajia koskevien Lisäehtojen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönneistä sekä niiden seurauksista.

Palvelunvälittäjä tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palvelunvälittäjä ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palvelunvälittäjä ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista. Palvelunvälittäjä ei vastaa välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä tulosta, kolmannesta osapuolesta johtuvista vahingoista, Asiakkaan omalle vastuulle kuuluvista vahingoista eikä ylivoimaisesta esteestä johtuvista vahingoista.

Palvelunvälittäjällä on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palvelunvälittäjä rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Suunnitellusta keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. Siinä tapauksessa, että maksullisen Palvelun käyttö estyy muista kuin Käyttäjästä johtuvista syistä vähintään kolmeksi (3) vuorokaudeksi, pidentää Palvelunvälittäjä Palvelun käyttöaikaa maksuttomana. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Käyttäjä reklamoi toimintahäiriöstä Palvelunvälittäjää välittömästi, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta Palvelunvälittäjä on ilmoittanut Käyttäjälle ennakkoon. Muuta korvausta ei Käyttäjällä ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada. Palvelunvälittäjä ei vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten aiheuttamista vahingoista Käyttäjälle tai kolmansille.

Palvelunvälittäjä ei vastaa Palvelussa näytettävien ilmoitusten sisällöstä tai niiden oikeellisuudesta. Palvelunvälittäjä ei vastaa esimerkiksi käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista tiedoista tai niiden oikeellisuudesta ja laillisuudesta tai siitä, onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen tarjoamaan tai ottamaan kohdetta vuokralle.

Palvelussa voi myös olla näkyvissä ilmoituksia, jotka sijaitsevat ja joiden varaaminen tapahtuu toisessa palvelussa. Tällaisten ilmoitusten yhteydessä on merkintä, mistä toisesta palvelusta ilmoitus näytetään. Nämä ilmoitukset voivat näkyä Palvelun ilmoituslistauksissa, mutta kaikki niihin liittyvä toiminta tapahtuu kyseisessä palvelussa, eikä Palvelunvälittäjä vastaa toisen palvelun ilmoituksista.

Palvelunvälittäjällä on oikeus poistaa Palvelusta kaikki sellainen aineisto, joka on MainosLähde Oy:n käyttöehtojen tai näiden Ehtojen tai Vuokralleantajia koskevien Lisäehtojen vastainen, lainvastainen tai virheellinen tai haitallinen Palvelunvälittäjälle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle. Palvelunvälittäjä voi poistaa Palvelusta aineiston, jos siihen liittyy oikeudellisia epäselvyyksiä, loukkaavaa tietoa tai Palvelunvälittäjän brändille sopimatonta ja epäasiallista sisältöä.


MAKSUJENVÄLITTÄJÄN OIKEUDET JA VASTUUNRAJOITUS

1. Henkilötietojen käyttäminen

Käyttäjä on tietoinen siitä ja hyväksyy sen, että Palvelunvälittäjä lähettää Maksujenvälittäjälle Käyttäjää koskevia henkilötietoja. Maksujenvälittäjä käsittelee Käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja huolehtii muutoinkin yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään Maksujenvälittäjän, asianomaisen Rahoituslaitoksen, Palvelunvälittäjän palvelujen ja toiminnan hoitamista varten. Henkilötietolain tarkoittama Maksujenvälittäjän rekisteriseloste on saatavilla myös käytössä olevien Maksupalveluntarjoajien kotisivuilta.

Käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa asianomaiselle Rahoituslaitokselle vuokraustapahtuman toteuttamiseksi tai selvittämiseksi, kun Käyttäjä käyttää Rahoituslaitoksen palvelua vuokrauksen yhteydessä.

2. Käyttäjien tai Käyttäjän ja Palvelunvälittäjän välinen oikeustoimi

Maksujenvälittäjä ei vastaa Käyttäjien tai Käyttäjän ja Palvelunvälittäjän välisestä oikeustoimesta. Maksujenvälittäjä ei miltään osin vastaa oikeustoimen kohteena olevan vuokrauskohteen ominaisuuksista, toiminnallisuudesta, virheestä, viivästyksestä, toimittamatta jättämisestä tai toimitetun vuokrauksen kohteen tai palvelun vastaanottamisen laiminlyönnistä. Kaikki Käyttäjän toimintaa ja vuokrauskohdetta koskevat huomautukset, reklamaatiot ja vaatimukset tulee siten osoittaa suoraan asianomaiselle Käyttäjälle tai Palvelunvälittäjälle.

3. Ylivoimainen este

Maksujenvälittäjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta Maksujenvälittäjän toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi:

 • Viranomaisen toimenpide
 • Sota tai sen uhka, kapina tai mellakka
 • Maksujenvälittäjästä riippumaton häiriö postinkulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa, kuten sähkö-, kaapeli- tai tietoliikennekatkos
 • asianomaisten Rahoituslaitosten toiminta
 • tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai viivästys Maksujenvälittäjän toiminnassa, tai
 • työtaistelutoimi, kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto, vaikkei se Maksujenvälittäjää koskisikaan.

Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa Maksujenvälittäjän keskeyttämään toiminnan toistaiseksi.

Maksujenvälittäjä ei vastaa Käyttäjille aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä tuotosta, tulon menetyksestä tai muusta vastaavasta vahingosta.


EHTOJEN VOIMASSAOLO, PÄÄTTYMINEN JA SIIRTÄMINEN

Nämä Ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Ehdot tulevat voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Ehdot rekisteröitymisen yhteydessä tai Käyttäjän käyttäessä Palvelua. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Ehtoja ja muutokset tulevat voimaan heti. Jatkamalla Palvelun käyttöä, Käyttäjä sekä Palveluntarjoaja hyväksyy muutetut Ehdot ja sitoutuu niiden noudattamiseen.

Mikäli Käyttäjä ei enää halua käyttää Palvelua, voi Käyttäjä irtisanoutua Palvelun käytöstä ja näistä Ehdoista ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse siitä ilmoittamalla. Irtisanoutumalla Palvelusta ja näistä Ehdoista Käyttäjä ei kuitenkaan vapaudu vahvistettujen varausten hoitamisesta ja niihin liittyvistä ehdoista. Mikäli Käyttäjä irtisanoutuu näistä Ehdoista ja lopettaa Palvelun käytön Palvelunvälittäjä sulkee Käyttäjän käyttäjätunnuksen sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta. Irtisanominen päättää Käyttäjän oikeuden käyttää Palvelua. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle MainosLähde Oy:n käyttöehtojen ja näiden Ehtojen ja Vuokralleantajia koskevien Lisäehtojen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon saakka.

Ylivoimaisen esteen sattuessa, sekä Palvelunvälittäjä että Käyttäjä vapautuvat näiden Ehtojen mukaisista velvoitteista siinä laajuudessa, kun velvoitteiden noudattaminen on estynyt ja siksi ajaksi kunnes ylivoimainen este poistuu.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta taikka Palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palvelunvälittäjän kirjallista suostumusta. Palvelunvälittäjällä on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä Palvelusta mahdollisesti tehty sopimus samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle. Palvelunvälittäjällä on oikeus siirtää sopimus kolmannelle.


EVÄSTEET

Palvelussa käytetään evästeitä paremman käyttökokemuksen takaamiseksi. Käyttämällä Palvelua, Käyttäjä hyväksyy evästeiden tallentamisen Käyttäjän laitteelle. Palveluntarjoajalla on oikeus seurata Käyttäjän internetkäyttäytymistä Palvelun sisällä sekä hyödyntää saatuja tutkimustuloksia. Tutkimukset toteutetaan aina kuitenkin siten, että kenenkään yksittäisen Käyttäjän tuloksia ei seurata tai julkaista. Palveluntarjoaja voi hyödyntää Käyttäjän antamia tietoja markkinointiyhteistyössä kolmansien osapuolien kanssa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan luovuta Käyttäjän itsestään antamia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman Käyttäjän nimenomaista lupaa.


SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Palveluun ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Näihin Ehtoihin perustuvat tai näiden Ehtojen tarkoittamaan Palveluun sekä Palvelusta syntyvään sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Kajaanin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.


MIHIN TARKOITUKSEEN HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN?

Keräämme ja säilytämme saatuja henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin:

 • asiakasviestintä ja uutisointi
 • asiakaspalvelu ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
 • palvelumme toteuttaminen ja kehittäminen
 • palveluidemme ja tuotteidemme käytön seuranta ja analysointi
 • suoramarkkinointi


TIETOJEN KÄSITTELEMINEN

Saatua tietoa käsittelevät yrityksemme lisäksi yrityskumppaneiden henkilöstöön kuuluvat henkilöt. Käytämme toiminnassamme kolmansien osapuolten tietojärjestelmiä tietojen tallennukseen ja käsittelyyn. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojasi käsitellään luottamuksellisesti ja lainmukaisesti.

Luovutamme tietoja palvelun tuottamisen mahdollistamiseksi yhteistyökumppaneillemme. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi varauksen maksu- tai logistiikkapalvelut tai muita kolmansien osapuolten tuottamia palveluita, joiden hoitaminen tapahtuu verkkosivustomme kautta.

Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.


KÄYTTÖEHDOT, TUKIPOLITIIKKA JA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ (käyttöehdot ja ehdot):

Näitä ehtoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, toteuttajan harkinnan mukaan. 
MainosLähde Oy ilmoittaa näihin ehtoihin tehdyistä muutoksista lähettämällä ne tälle verkkosivustolle ja siellä käyttöehtoihin. Jos et ole hyväksynyt näitä ehtoja, älä hanki, osta, käytä varausohjelmistoa tai tarjoa sitä asiakkaillesi. Hyväksymällä nämä käyttö ja palvelusehdot, hyväksyt myös tietosuojakäytäntömme ja tukipolitiikkamme.